Projekt vindskydd.

I närheten av vår klubbstuga så finns det 3 st vindskydd som höll på att förfalla.
Vi tyckte det var synd så vi ansökte om pengar så att vi kunde börja rusta och underhålla.
Vi fick pengar från Älvkarleby Fiskevårdsområde och Älvkarleby Fjärrvärme år 2008.

Nu tar vi över ansvaret med skötsel och underhåll med bidrag från Älvkarleby Fiskevårdsområde.

Här kommer lite bilder före och efter renoveringen.
Klicka på bilden så får du upp en större i ett nytt fönster.
 

Vindskyddet vid Älvskär.

.........................................................................

Vindskyddet vid Lundqvistholmen.
Vi har nu rivit det p.g.a att älven kom lite för nära.
Återuppbyggnad pågår under 2016.

...........................................................................

Vindskyddet mittemot Tallmon var totalt igenvuxet innan vi började
såga bort all sly under sommaren 2009.
Nu sitter det på ett nytt tak och sidor.