Fiskedagar med Bodaskolan.

Våra fantastiska fiskepedagoger Hans Henriksson och Kalle Levin

hade några fiske dagar vid Bodaån 17-18-19/9 tillsammans med elever från Bodaskolan.